ליל סתיו

ליל סתיו

ליל סתיו

בירושלים אני הולך ושר