top of page

​שׁירים לאדינו

מתוך הנסיון שלו בשידורי פולקלור ברשת א' של קול ישראל, חיים הבין שהרפרטואר של שירי לאדינו מוגבל למספר שירים ידועים, והעיז להתחיל לייצר ז'נר חדש של שירי לאדינו. עבדה אתו מחברת הטקסטים מטילדה כהן-סראנו, אבל חיים עצמו תרם טקסטים בלאדינו לעבודה החדשנית הזו. שיריו נכנסו לפסטיבלי שירי הלאדינו, וחלק מהשירים הפכו כבר מאד אהובים ופופולריים.  

bottom of page