top of page

​שׁירים מהמקורות

שירי חג ומועד, לחנים לפסוקים מהתנ"ך ומפרקי אבות, פסוקים מסידור התפילה ומההגדה של פסח, כל אלה ועוד בעשייה רבה בתחום הלחנה במגוון נוסחי עדות לטקסטים ממקורות יהודיים. שירים של חיים השתתפו בפסטיבלי זמר חסידיים והוא זכה בפרס שני עם הלחן המקסים לפסוק ממשלי: " לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם..."

bottom of page